เครื่องวัดความแข็งเม็ดยาแบบมือหมุน HARDNESS TABLET TESTER DIGITAL HD

รหัสสินค้า : HD

ราคา

0.00 ฿

ราคารวม 0.00 ฿

เครื่องวัดความแข็งเม็ดยาแบบมือหมุน HARDNESS TABLET TESTER DIGITAL รุ่น HD Series ยี่ห้อ DILIGENT

Hardness Tablet Tester Digital เครื่องวัดความแข็งเม็ดยา เครื่องวัดความแข็งเม็ดยาแบบมือหมุน เครื่องวัดความแข็งเม็ดยาแบบดิจิตอล เป็นเครื่องวัดความแข็งเม็ดยาขนาดกะทัดรัด ไม่ต้องใช้แบตเตอร์รี่ สามารถใช้งานได้ทั้งในห้องปฏิบัติการ ภาคสนาม ไลน์ผลิต ส่วนใหญ่นิยมใช้กับเม็ดยา นมอัดเม็ด ปุ๋ย อาหารสัตว์ เป็นต้น

คุณสมบัติของ Hardness Tablet Tester Digital

 • เครื่องวัดความแข็งเม็ดยา รุ่น HD Series แสดงผลแบบดิจิตอล (Digital)
 • วิธีการวัดค่าเป็นแบบมือหมุน โดยบริเวณมือหมุนผลิตจากวัสดุพลาสติก
 • ขาตั้งและบริเวณบีบอัดเม็ดยาผลิตจากวัสดุแสตนเลส
 • หน่วยการวัดของเครื่องสามารถเลือกได้ 3 หน่วย คือ นิวตัน (N) กิโลกรัม (kgf) และปอนด์ต่อตารางนิ้ว (lbf)
 • ใช้ได้กับเม็ดยาขนาด 0.5 ถึง 2 เซนติเมตร (หรือสั่งผลิตเพื่อใช้กับขนาดอื่นได้)
 • เลือกโหมดการวัดได้ 3 โหมด โหมดปกติ, โหมดแสดงค่าสูงสุด( PEAK) และโหมดค่าสูงสุดอัตโนมัติ (AUTO PEAK)
 • สามารถกำหนดค่าความแข็งต่ำสุด-สูงสุดได้ และมีสัญลักษณ์เตือนเมื่อค่าความแข็งไม่อยู่ในช่วงที่ตั้งค่าไว้
 • บันทึกค่าการวัดภายในตัวเครื่องได้ โดยการกดปุ่ม Memory
 • มีปุ่มปรับค่าศูนย์การก่อนวัด (Zero)
 • ส่งข้อมูลเข้าคอมพิวเตอร์ได้ โดยการเชื่อมต่อกับสาย RS232
 • มีสัญลักษณ์เตือนเมื่อแบตเตอรี่ต่ำ

รายละเอียด

Custom made by request (สั่งทำได้ตามแบบ)

แบบฟอร์มสั่งซื้อ
ชื่อ *
นามสกุล *
อีเมล *
เบอร์ติดต่อ *
บริษัท / หน่วยงาน
ประเภทลูกค้า *
ราชการ
เอกชน
ร้านค้า
บุคคล
รายละเอียดเพิ่มเติม

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด